Όροι Χρήσης Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του bourgatti.gr υπόκεινται στους όρους του παρόντος τμήματος, τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Ο ιστότοπος  bourgatti.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα ΟΦΕΙΛΕΙ να ΜΗ χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του bourgatti.gr

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Ο ιστότοπος  bourgatti.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Ο ιστότοπος  bourgatti.gr  διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς.

Επισκέπτες / χρήστες του ιστότοπου  bourgatti.gr που είναι ανήλικοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του, μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν  πρέπει να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους, οι διαχειριστές του ιστότοπου  bourgatti.gr  θα διαγράφουν τις σχετικές πληροφορίες.

Παραγγελίες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου

Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου του ιστότοπου  bourgatti.gr  από τον επισκέπτη / χρήστη ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης – Διεύθυνση φυσικού προσώπου / Έδρα επιχείρησης – ΤΚ – E-mail – ΑΦΜ – ΔΟΥ – Επάγγελμα. Τα παραπάνω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών φορολογικών παραστατικών  και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο του bourgatti.gr

Cookies

Ο ιστότοπος  bourgatti.gr  χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη κατά την επιλογή ορισμένων υπηρεσιών,  ΜΟΝΟ εφόσον ο χρήστης ενεργοποιήσει την αντίστοιχη επιλογή.

Δεσμοί (links) προς άλλα sites

Ο ιστότοπος  bourgatti.gr  περιλαμβάνει links (“συνδέσμους”) προς άλλα websites, τα οποία και δεν ελέγχονται από τον ίδιο, αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί οι τόποι ακολουθούν .

Διεύθυνση IP

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στην ιστοσελίδα bourgatti.gr  αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σύμβαση χρήσης 

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστότοπου  bourgatti.gr  αποδέχεται τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστότοπου  bourgatti.gr. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου  bourgatti.gr,  συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του  ιστότοπου  bourgatti.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον ιστότοπο bourgatti.gr,  χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστότοπου  bourgatti.gr  αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον  ιστότοπο  bourgatti.gr  από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, οι διαχειριστές του ιστότοπου  bourgatti.gr  δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ιστότοπου  bourgatti.gr  στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Οι διαχειριστές του ιστότοπου  bourgatti.gr  δεν εγγυώνται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα.

Επίσης, δεν εγγυώνται ότι το site ή ο εξυπηρετητής “server” μέσω του οποίου αυτό τίθεται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Ο ιστότοπος  bourgatti.gr  προσεχώς θα παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες του υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που θα υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Η υπογραφή του χρήστη κατά την παραλαβή των αγαθών ή των υπηρεσιών, που θα αποκτώνται μέσω της παρούσης ιστοσελίδας, θα δηλώνει ότι τα προϊόντα παρελήφθησαν σύμφωνα με την παραγγελία του πελάτη/επισκέπτη/χρήστη. Στην περίπτωση που η παραγγελία θα έχει σταλεί λανθασμένα, ο πελάτης δεν θα πρέπει να υπογράφει σε καμία περίπτωση και τα προϊόντα θα επιστρέφουν στην έδρα του bourgatti.gr  με έξοδα και ευθύνη του bourgatti.gr.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου  bourgatti.gr  καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή  αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των παραπάνω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ιστότοπου  bourgatti.gr  και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Μέσω χρέωσης αντικαταβολής κατά την παράδοση από την εκάστοτε συνεργαζόμενη εταιρεία διανομής (courier).

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Το κόστος και η ευθύνη μεταφοράς των προϊόντων επιβαρύνουν τον αγοραστή. Το ύψος των εξόδων μεταφοράς ορίζεται από την εκάστοτε συνεργαζόμενη εταιρεία διανομής (courier) βάσει του τιμοκαταλόγου της και επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον αγοραστή. Σε περίπτωση ειδικών συνθηκών και ανωτέρας βίας (απεργίες, φυσικές καταστροφές, αργίες κλπ.) το bourgatti.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την καθυστέρηση παράδοσης του προϊόντος.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Επιστροφές γίνονται δεκτές, μόνο αν τα προϊόντα που παρελήφθησαν είναι ελαττωματικά. Σε τυχόν παραλαβή από τον αγοραστή ελαττωματικού προϊόντος ισχύουν οι παρακάτω όροι:

Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί από τον πελάτη στην έδρα της επιχείρησης εντός 7 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του, με την πλήρη συνοδευτική συσκευασία του και το παραστατικό αγοράς.

Το ελάττωμα του προϊόντος πρέπει να οφείλεται στον εκδότη και όχι σε κακή χρήση του προϊόντος.